reede, mai 20, 2005

e-kaasamine ja "public choice"

TÄIENDATUD: Public Choice ehk sotsiaalne valik, avaliku sektori ökonoomika õpikust.

Peeter Marvet arendab juba mõnda aega kaasamise temaatikat, mille lähteülesande võib leida siit ja näidislahenduse siit. Olin üks nendest, kellel avanes võimalus lähteülesande põhjal e-kaasamisest juba varem midagi arvata. Kaasamisest huvitunutel on võimaluse kirjutatuga tutvuda PDF formaadis.

Kuna näidislahendus polnud esialgse kirjutamise hetkel veel avalik, siis oli midagi konkreetset arvata keeruline ja olin üpris skeptiline. Kuid del.ico.us põhjal tehtud näidislahendus näeb paljulubav välja ja mulle meeldib.

Eraldi küsimus on loomulikult suuremas inforägastikus navigeerimine (kui "teemasid" on sadades), kuid ega tegu ei ole ka mingi lõpliku variandiga. Loodetavasti areneb kaasamisveeb koos inimeste soovide ja võimalustega ning jõuab reaalse lahenduseni veel enne aasta lõppu.

Enda seisukohtade/arvamuste selgituseks pakun välja kolm loengut Donald Boudreauxlt, George Mason'i ülikoolis töötavast majandusteadlasest, kes peab koos kolleegi Russel Robertsiga ka Cafe Hayek nimelist blogi.

Loengud on peetud Guatemaalas (inglise keeles) ning käsitlevad avaliku sektori ökonoomikat. Kui nüüd veidi täpsem olla, siis Public Choice lähenemist avaliku sektori otsustusprotsessidele, kust tuleb välja ka see, miks tasub võimalikult vähe otsustada kollektiivselt.

1. Millest koosneb Public Choice analüüs (48 min.) - sissejuhatav loeng, kus Boudreaux selgitab majandusteooria analüüsi lähtealuseid ja nende rakendamist avaliku sektori otsuste analüüsis.

2. Kollektiivsete otsuste analüüsist (48 min.) - kuidas demokraatlikus otsustusprotsessis on oluline valikute tegemise järjekord ja kuidas kollektiivsete otsustes tegemisel, kus huvid on erinevad, jõutakse lõpuks tulemuseni, mida enamus tegelikult ei eelista.

3. Konstitutsioon tähtsus poliitökonoomikas (30 min.) - Boudreaux arendab edasi eelnevas kahes loengus alustatud teemat ja vastab kriitikutele, kelle arvates on Public Choice lähenemine kohaldatav ainult USAs.

Loengud on Windows Media Player formaadis (WMP OS X.4 all ei pruugi neid avada) ja mõeldud inimestele, kelle varasemad kokkupuuted majandusteooriaga on olnud põgusad. Boudreaux on õnneks üks nendest majandusteadlastest, kes leiab, et kui tema esitatud majandusteooria põhimõtete selgitused pole arusaadavad, siis on viga tema esituses mitte kuuljates.

Soovitan vaadata kõigil, kellel sügavam huvi kollektiivse otsustusprotsessi või turumajanduse vastu.

Kui kaasamisveeb kunagi valmis saab, siis on plaanis teda natuke põhjalikumalt just "public choice" raamistikus analüüsida ja ehk isegi mõned üldistavad järeldused teha.

POST SCRIPTUM: Don Boudreaux'lt lisaks veel 12 raamatut ja 12 artiklit, mis temale kõige rohkem mõju avaldasid.

1 Comments:

Blogger aubout vita said...

Olen Mavis Calos, esindaja Aiicco kindlustus plc, anname välja laenu individuaalsed erinevused usalduse ja au. anname laenu intressimääraga 2%. kui olete huvitatud võtke meiega ühendust selle ettevõtte e-post: (maviscalos_laen_laenamine@outlook.com) nüüd jätkata oma laenu üleminekudokumendi ok. kui teil on vaja laenu, et luua ettevõtte või kooli te olete väga teretulnud Aiicco kindlustus plc. Võite meiega ühendust võtta ka selle e-post: (amaah.credit.offer@gmail.com). saame üle kanda summa, mida taotletakse enne nädalas.

Я Мэвис Калос, представитель Aiicco страховой PLC, мы выдаем кредит на индивидуальных различий с доверием и чести. мы даем кредит по ставке 2%. если вы заинтересованы любезно связаться с нами по этой электронной почты компании: (maviscalos_laen_laenamine@outlook.com) в настоящее время приступить с кредита документа о передаче ок. если вам нужно кредит создать компанию или школу, Вы очень добро пожаловать в Aiicco страховой ПЛК. Вы также можете связаться с нами по этой электронной почте: (amaah.credit.offer@gmail.com). мы можем перечислить любую сумму вы запросили для до недели.

14. jaanuar 2015 20:09  

Postita kommentaar

<< Home